Referentie GVB - Liftintermediair

Referentie GVB

Dirk van der Vinne – Assetmanager Stations Metro – GVB

Het GVB heeft Liftintermediair tussen 2012 en 2017 ingeschakeld voor het objectief inspecteren van de liften en roltrappen in het areaal. De inspectie van de roltrappen was in eerste instantie een uitbreiding op de al bekende dienstverlening van Liftintermediair en werd uiteindelijk ook goed opgepakt. Op deze wijze heeft het GVB altijd inzicht in de prestaties van het onderhoudsbedrijf alsmede in de investeringen die noodzakelijk zijn om de installaties up-to-date te houden, eenduidig verkregen.

Wij zijn goed te spreken over de compleetheid van de rapportages. De Excel inspectietool is voor ons een erg handig hulpmiddel gebleken om alle noodzakelijke informatie te filteren. De, op verzoek van het GVB, daarbij geschreven rapportages (duidelijk en met uitgebreid fotomateriaal), onderbouwen de investeringsbeslissingen. Alle resultaten werden jaarlijks gerapporteerd, waarbij het GVB gelijk ook op de hoogte werd gebracht van de afwijkingen, tendensen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Daarnaast is het altijd prettig geweest om de gevraagde en ongevraagde adviezen van Liftintermediair te mogen ontvangen. Na in het eerste  jaar de processen op elkaar te hebben afgestemd verliep de samenwerking  gewoonlijk zakelijk, soepel en plezierig.

De medewerkers van Liftintermediair reageerden adequaat op vragen en waren bereid om zich zoveel als mogelijk aan ons als klant aan te passen. Wij hebben de samenwerking en geleverde kwaliteit in zijn totaliteit beoordeeld met een rapportcijfer 7,5.

Pin It on Pinterest