Ons MVO beleid - Liftintermediair

MVO 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doe je ‘er niet even bij’. In onze visie is een onderneming maatschappelijk verantwoord of zij is dat niet. Liftintermediair is zich terdege bewust van haar maatschappelijke positie en heeft ervoor gekozen om voor het MVO-beleid de ‘People, Planet, Profit’ als richtlijn te hanteren.

People

Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersdag waarop iedereen die bij de organisatie werkzaam is gezamenlijk een project uitvoert voor de maatschappij.

Wij verzorgen onderwijs op ons vakgebied en zijn een erkend leerbedrijf.

De jaarlijkse kerstgeschenkenronde is vervangen door een bijdrage aan een goed doel dat in overleg met alle medewerkers wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de veiligheid in en rondom liften, het werkterrein van liftmonteur en -inspecteur, adviseert Liftintermediair de opdrachtgevers aan de hand van geldende wet- en regelgeving, aangevuld met inzicht en gezond verstand, de juiste maatregelen te nemen.

Vanuit haar rol als adviseur in de liftenbranche heeft Liftintermediair de verantwoordelijkheid voor haar eigen medewerkers, maar ook voor de veiligheid van liften waar de advisering aan raakt.

In incidentele gevallen springen we bij voor organisaties die onze steun nodig hebben. Uitgangspunt is dat er een verbinding tussen ons en die stichtingen moet zijn. Geven doe je immers vanuit je hart.

Planet

Door het gebruik van zonnepanelen in ons kantoor voorzien we voor een groot gedeelte in onze eigen elektriciteit.

Liftintermediair voert energiemetingen uit en zal opdrachtgevers gericht adviseren op het gebied van maatregelen die genomen kunnen worden om het energieverbruik van liften naar beneden te brengen.

We richten ons, waar mogelijk, op hergebruik van liftonderdelen (circulariteit).Er zijn al een aantal liften die zelfvoorzienend zijn en dus geen stroom verbruiken maar zelf opwekken. Ook zijn onderdelen van een lift vaak nog goed voor een tweede ronde. Zo doen wij graag zaken met liftbedrijven die een groot magazijn hebben met gebruikte onderdelen zodat oude liften een tweede leven krijgen. Dat geldt ook voor liftbedrijven met het Ecodesign-certificaat – ISO 14006. 

Wij minimaliseren papierstromen en werken zo veel als mogelijk gedigitaliseerd.

Door een virtuele kantooromgeving trachten we een bijdrage te leveren aan het verminderen van de filedruk en CO2-uitstoot.

We werken aan het vergroenen van ons wagenpark. Zo hebben we voornamelijk A- en B-label auto’s. Per periode wordt er een beloning gegeven aan degene die het zuinigst heeft gereden. Ook heeft Liftintermediair zich aangesloten bij het CO2-compensatie programma van Travelcard en betaalt een bijdrage per getankte liter. Dit houdt in dat de CO2-uitstoot van het wagenpark gecompenseerd wordt. 

 Profit

“Winst maken is niet langer het hoogste doel van Liftintermediair, maar een maatschappelijk relevante positie waarbij halen en brengen met elkaar in evenwicht zijn. Winst maken is een middel om een doel te bereiken. Dat doel is in eerste instantie de continuïteit van onze organisatie en daarmee de borging voor het levensonderhoud ons als medewerkers. Als het mogelijk is willen wij als organisatie bijdragen aan de samenleving, in welke vorm dan ook.”

Als reactie op de juridisering van onze samenleving heeft Liftintermediair haar algemene voorwaarden gereduceerd tot: “Wij hebben geen algemene voorwaarden dan alleen de algemene regels van goed fatsoen en eerlijk zaken doen”.

De medewerkers van Liftintermediair staan maandelijks een bedrag af voor een goed doel welke gezamenlijk gekozen wordt.

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Pin It on Pinterest