Integriteitsverklaring - Liftintermediair

Integriteitsverklaring

1. Alderik Bos Consultancy BV – handelend onder de naam Liftintermediair – als onderneming alsook alle medewerkers (hierna Liftintermediair) zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze objectief, naar eer en geweten, betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar de hoogst haalbare kwaliteit in hun dienstverlening.

2. Liftintermediair komt naar eer en geweten tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermt en bevordert hun belangen.

3. Vertrouwelijke informatie houdt Liftintermediair voor zich totdat een rechter, arbiter of de situatie haar noodzaakt die informatie prijs te geven.

4.    Alle communicatie met betrekking tot een opdracht wordt zo veel mogelijk in het bijzijn en/of in kopie met betreffende opdrachtgever gedeeld.

5.    In geval het verlenen van een dienst aan een opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt Liftintermediair slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.

6. Liftintermediair zorgt ervoor dat de medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezighouden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert Liftintermediair om een ter zake kundige te raadplegen.

7. Liftintermediair houdt zich alleen bezig met zaken waartoe zij over voldoende kennis beschikt.

8. Liftintermediair voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

9. Liftintermediair is transparant over haar verdienmodel en zal op verzoek opdrachtgever inzage geven in geldstromen en calculaties welke verband houden met een opdracht van betreffende opdrachtgever.

10. Liftintermediair maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Medewerkers zullen zich zonder noodzaak tegenover derden nooit negatief uitlaten over derden en zich altijd baseren op bewijsbare feiten.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Rotterdam, 19 juli 2016

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Pin It on Pinterest