Een opdracht aan Liftintermediair, wat betekent dat? - Liftintermediair

Een opdracht aan Liftintermediair, wat betekent dat?

1. Uw opdracht is ons wat waard

Het verkrijgen van een opdracht en het aangaan van een relatie gaat niet vanzelf. Wij willen eerst goed luisteren naar uw vraagstuk. Alleen wanneer we geloven dat wij daar een gepaste aanpak voor hebben, zullen we een passend voorstel doen, met andere woorden: wij beginnen éérst met goed luisteren.

2. U bent ervan overtuigd dat Liftintermediair de beste is

Door referenties en onze presentatie overtuigen wij u ervan dat wij u het beste kunnen bijstaan in uw liftgerelateerde vraagstukken. Wij doen er als 9+ organisatie alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Dat betekent onder andere dat wij een zeer intensieve klantrelatie nastreven om die 9+ te behalen. Als u klant wilt worden, verwachten wij daarom in die relatie ook een investering van u. Alleen zó kunnen wij deze reputatie hoog houden.

Ons doel: U bent zo tevreden, dat u ons voorstelt in uw netwerk.

3. Referenties

Graag verstrekken wij contactgegevens van referenties, zodat u zich van bovenstaande kunt vergewissen. Mogen wij van u vragen om gegevens van andere opdachtnemers? Dan kunnen we navragen of u een fijne opdrachtgever bent.

Ons doel: De samenwerking maakt dat wij met plezier ons werk doen.

4. Het inzetten van Liftintermediair brengt altijd een positief rendement

‘Als de vreugde van de laagste prijs vergeten is, blijft het verdriet over het slechte resultaat’. Dit geldt zeker voor (lift)advies. Wil je de laagste prijs, dan verwijzen wij u naar: www.liften.startpagina.nl. Wilt u een goed advies dat ook op de lange termijn resultaat geeft, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Om deze reden doen wij in principe niet mee aan aanbestedingen voor onze adviesdiensten waarbij de prijs het belangrijkste gunningcriterium is.

5. Samenwerken aan vertrouwen

De enige manier om projecten succesvol af te ronden is een noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen u en ons en in het verlengde daarvan óók met liftbedrijven en keuringsinstellingen, zo is onze stellige overtuiging. Wij hebben bij hen een zeer goede naam en daar hebben we hard voor gewerkt. Van deze relaties zult u gedurende de uitvoering van de opdracht profiteren. Wij vragen daarom ook van u dat u respect toont voor deze partijen én voor onze relatie met hen. Dit laatste uiteraard in het belang van de projecten bij onze andere opdrachtgevers.

6. Goed fatsoen en eerlijk zaken doen

Wij hebben geen algemene voorwaarden dan alleen “Goed fatsoen en eerlijk zaken doen”. U gaat ermee akkoord dat deze regel geldt, zelfs boven uw eigen algemene voorwaarden. Dit betekent ten minste:

  • Dat we over en weer op tijd leveren en betalen
  • Dat we met respect omgaan met dat wat van u en van ons is
  • Dat we met respect over elkaar spreken
  • Dat we alle informatie aan elkaar verstrekken die noodzakelijk is voor een goede samenwerking
  • Dat we elkaar netjes informeren als er zaken zijn die het nakomen van afspraken (even) moeilijk maken
  • Dat we bij contacten die eventueel conflicterende belangen hebben elkaar hiervan verwittigen
  • Dat we te allen tijde bij verschil van inzicht door middel van dialoog tot een passende oplossing trachten te komen

7. Integriteit

U gaat akkoord met onze integriteitverklaring.

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Pin It on Pinterest