Uitspraken over gebruik van liften bij brand zijn prematuur en levensgevaarlijk - Liftintermediair

Onlangs hebben Het Liftinstituut en René Hagen[1] naar buiten gebracht dat een oudere een lift kan gebruiken in geval van een brand. In het artikel “Gebruik lift bij brand kan, zij het onder voorwaarden” staat dat je het bordje “Lift niet gebruiken bij brand” eenvoudig kan verwijderen. Liftintermediair is hier erg van geschrokken.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat liften niet zijn ontworpen om bij brand te gebruiken. De “Brandweerlift” heeft een totaal andere functie en zal buiten gebruik gesteld worden bij brand en kan alleen door de brandweer zelf gebruikt worden onder speciale voorwaarden. Er is simpelweg geen enkele garantie dat liften zullen (blijven) functioneren bij brand. Wij brengen de brand op Düsseldorf Airport in herinnering waar 9 mensen in liften zijn gestikt.

Het Liftinstituut lijkt het gesprek op gang te willen brengen wat ook wij belangrijk vinden. Echter is de liftenbranche in deze riskante uitspraken niet gekend en zal deze op dit moment niet kunnen onderschrijven.

[1] lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken

Pin It on Pinterest

Share This