Thema 2: Ketenregie - Liftintermediair

Thema 2: Ketenregie

De toekomst is van ons samen.

Een term die je wellicht al wel voorbij hebt horen komen of misschien is jouw organisatie er al mee bezig: Ketenregie. Wat is ketenregie en is het een trend of de toekomst? Wat doet ketenregie voor ons en jullie organisatie?

Ketenregie heeft de letterlijke definitie: Het ‘managen’ van een keten (of netwerk) door onafhankelijke klanten (vraag) en leveranciers (aanbod) te verbinden als ware het een enkele entiteit. Het gaat dus kort gezegd om verbinden en samenwerken met als doel een beter resultaat voor de opdrachtgever.

Liftintermediair is sinds 2016 ketenregisseur. Naast onze adviseursrol zijn we – als de opdrachtgever dit wenst – ‘hoofdaannemer’ en daarmee zijn we opgeschoven in de keten. We zijn nu verantwoordelijk om te leveren wat de klant vraagt in plaats van alleen te adviseren in liftvraagstukken. In liftenland is dit nog vrij nieuw. De traditionele relatie van de klant met de onderhoudsorganisatie verandert. In plaats van ‘de adviseur ziet toe, controleert en verdient daarmee zijn kosten terug’ wordt het ‘efficiënt samenwerken vanuit een gezamenlijk doel’. De gezamenlijke doelstellingen die we met onze klant en betrouwbare leveranciers formulieren staan centraal als het gaat om welke prestatie er geleverd moet worden. Deze processen regisseren we en met de kennis en ervaring van meer dan 15 jaar worden we de klant van het liftbedrijf. Door deze rol op ons te nemen ontzorgen we de lifteigenaar en dat geeft hem of haar rust.

Je zou in de veronderstelling kunnen zijn dat de kosten hoger uit komen voor de opdrachtgever. Het tegendeel is het geval, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, onder meer van Marcel Noordhuis. Wellicht is de inkoopprijs hoger, doch de werkelijke kosten zijn lager omdat faalkosten en inefficiëntie uit de keten worden geëlimineerd.

Door gebruik te maken van samenwerking en ieders kennis in de keten kun je veel meer bereiken. En dat is wat we willen voor de toekomst. Liftintermediair is niet de eerste die met ketenregie bezig is en ook zeker niet de laatste. De trend laat zien dat de plek van de adviseur verschuift. Ketenregie stelt het doel centraal en zorgt ervoor dat partijen zich daaraan verbinden. In plaats van dat de lift het doel is wordt de lift het middel om het doel te bereiken. In de meeste gevallen is de dienstverlening aan de eindgebruiker het doel. Uiteindelijk willen we allemaal gewoon zonder zorgen en comfortabel een rit in de lift ervaren. Dit is geen trend vinden wij, maar een onderdeel van onze toekomst. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Ja, ik wil graag in gesprek over ketenregie.

Pin It on Pinterest

Share This