Ritcomfort- en geluidsmetingen aan liften

Ritcomfort- en geluidsmetingen aan liften

apr 24, 2013

Sinds 2012 maken inspecteurs van Liftintermediair gebruik van meetapparatuur waarmee het ritverloop van liften gemeten kan worden en geluidsmetingen kunnen worden verricht aan en rondom liften. Daardoor kunnen wij onze opdrachtgevers kosten en ergernis besparen en voor (juridische-) geschillen feiten op tafel krijgen. “Lekker belangrijk”, zou je kunnen zeggen, maar wat zijn de voordelen die ik daarmee kan behalen voor mijn organisatie?

Ongecontroleerde bewegingen

Tijdens de rit van een lift worden, door middel van de Ridewatcher, of in goed Nederlands: ‘ritcomfortmeting’, alle bewegingen geregistreerd en aan de hand van deze metingen kan onze inspecteur een aantal zaken vaststellen: de acceleratie en deceleratie (optrekken en afremmen) alsmede het inrijden van de lift naar de verdieping. Daardoor kunnen we inzicht verkrijgen in het feit of de lift is ingeregeld conform de fabrieksspecificaties en tevens kan een prognose gemaakt worden voor wat betreft slijtageprocessen. Ongewenste schokken en trillingen kunnen precies gelokaliseerd worden. Door onze expertise kunnen we gericht onderzoek doen naar montagefouten, zoals bijvoorbeeld een fout in de leideropstelling (klik hier voor het filmpje). Enkele voorbeelden vanuit de praktijk: we hebben middels de Ridewatcher de oorzaak?van vervelende bonkende geluiden kunnen achterhalen en dit euvel in samenwerking met de liftbedrijven kunnen opheffen. Dit scheelt uiteraard ook in de slijtage van de lift. Tevens hebben we het ritverloop van liften kunnen vaststellen en de vervoerscapaciteit kunnen verhogen door een slimmere afstelling van de liften.

Geluidsoverlast

Door middel van gekalibreerde geluidsmetingsapparatuur kunnen wij vaststellen of liften voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Tevens zijn wij in staat om, in combinatie met bovengenoemde ritcomfortmeting, hinderlijke geluiden te lokaliseren en de oorzaak daarvan op te sporen. Bij geschillen zijn wij meermalen door rechtsbijstandsverzekeraars ingeschakeld om de feiten vast te stellen. Op grond hiervan menen wij dat het gebruik van deze apparatuur bij onze (visuele) inspecties tevens een preventief karakter heeft. Immers, een probleem opsporen voordat gebruikers gaan klagen, of slijtage opsporen voordat deze slijtage tot gebreken gaat leiden, scheelt ergernis en kosten!

Pin It on Pinterest

Share This