Opvolgen van wettelijke eisen aan (gevel)liften - Liftintermediair

Opvolgen van wettelijke eisen aan (gevel)liften

mei 23, 2017

Binnenkort komen er een aantal nieuwe regels aan, die voor de lifteigenaar van belang zijn. Het is in onze ogen echter ondoenlijk voor de gebouweigenaar om dit allemaal te weten en te onderscheiden. Daarom een beknopte opsomming en vooral een aanwijzing hoe hier mee om te gaan.

 

Per 13 augustus 2017 andere Brandweernorm

De oude NEN EN 81-72:2003 komt te vervallen en de nieuwe NEN EN 81-72:2015 wordt van toepassing. De wijzigingen hebben allemaal te maken met de aansturing van ‘brandweerliften’, te herkennen aan het brandweerpaneeltje op de hoofdstopplaats. Wij zullen u niet vermoeien met de nieuwe regels, hierover is voldoende geschreven (volg bijvoorbeeld deze link). Liftintermediair zal bij het inspecteren van liften de betreffende functies testen en vaststellen of de lift aan de nieuwe eisen voldoet.

 

Eisen aan de scheefstandbeveiliging van gevelonderhoudsinstallaties

Niemand wil natuurlijk dat een gevelonderhoudsinstallatie scheef voor een gebouw komt te hangen. Omdat dit toch regelmatig gebeurt, komen er per 1 januari 2022 aanvullende eisen. Dit geldt voor installaties met twee onafhankelijke takels. Een dergelijke installatie grijpt in bij meer dan 14 graden scheefstand. Daarnaast moeten installaties worden voorzien van urentellers, zodat onderhoudstermijnen van takels echt niet (meer) overschreden worden. De periode vanaf heden is een overgangstermijn. Liftintermediair zal bij het inspecteren van gevelonderhoudsinstallaties de betreffende functies testen en vaststellen of deze aan de nieuwe eisen voldoen.

 

Hoe om te gaan met eigenarenverantwoordelijkheid

Wij adviseren eigenaren van liften de veiligheid en navolging van wet- en regelgeving altijd op de agenda te zetten van de periodieke gesprekken die u voert met uw liftbedrijf en/of keuringsinstantie. Nog beter is het, om een beleidsdocument te (laten) opstellen waarin u motiveert wat u wel en niet doet en in welke termijnen. Veel eigenaren besteden een deel van het liftbeheer aan ons uit. In dat geval nemen wij deze taken uiteraard op ons, zodat u ontzorgd wordt.

 

Pin It on Pinterest

Share This