Loopt u risico op onbedoelde bewegingen van uw lift? - Liftintermediair

Loopt u risico op onbedoelde bewegingen van uw lift?

jul 4, 2017

Onlangs heeft het Liftinstituut gebouweigenaren geïnformeerd over het gevaar van liften die ongecontroleerde bewegingen maken, met mogelijk ernstig letsel of fatale afloop tot gevolg. Er is een kleine kans op een ongeval met een beperkte hoeveelheid liften. Echter als zich een incident voordoet kunnen de gevolgen groot zijn. Middels dit blog willen we onnodige onrust wegnemen, maar niet voorbij gaan aan het risico en u daar een werkbare efficiënte oplossing voor aanreiken.

Wat is er aan de hand?

Vrijwel alle moderne of gemoderniseerde liften zijn voorzien van een frequentieregeling. Deze regeling regelt het traploos vertrek en afremmen van de lift. De functie van de rem op de lift is daardoor in de dagelijkse praktijk slechts een ‘vasthoudrem’. Ofwel deze houdt de lift stil voor de verdieping, maar hoeft deze niet in normaal bedrijf (meer) af te remmen tot stilstand. Bij oudere liften zorgde de rem ook voor het tot stilstand brengen van de lift. Dat vroeg nauwkeurige werking en afstelling van de rem. Bij niet goed functioneren van de rem werd dit door een stopverschil van de lift tijdig opgemerkt en afgesteld.

Hydraulisch aangedreven liften zijn niet voorzien van de genoemde rem. Derhalve geldt bovenstaande niet voor hydraulische installaties.

De rem zal, behalve de vasthoudfunctie bij noodsituaties, de lift tot stilstand moeten brengen. Het mogelijk disfunctioneren van de rem zal bij normaal gebruik van een lift niet opvallen. Het is dan niet ondenkbaar dat de rem in geval van een noodsituatie niet goed functioneert. Als de rem niet goed werkt kan de lift onbedoeld in beweging komen en zal dan ook niet meer stoppen, en mogelijk zelfs versnellen. Dit noemen we een ongecontroleerde beweging. In neerwaartse richting is de lift beveiligd voor een te hoge snelheid en zal dan blokkeren door middel van een vanginstallatie. Bij veel installaties kan deze toegepaste vang niet in de opwaartse richting functioneren. Bij een minimale belasting van de lift zal de massa van het tegengewicht hoger zijn waardoor bij falen van de rem de lift opwaarts ongecontroleerd zou kunnen bewegen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Veel van deze liften zijn daarom voorzien van controle contacten om vast te stellen of de rem functioneert. Als deze correct zijn aangesloten is er niets aan de hand. Echter deze contacten zijn er niet altijd en ook (nog) niet verplicht.

Wat te doen?

De kans op ongevallen is erg klein. Paniek is niet op z’n plaats. Toch is het nuttig om na te gaan of uw lift in de risicocategorie valt. Dat is primair het geval als uw lift een frequentiegeregelde tractielift is en voor 2012 gebouwd.

Nederland kent veel typen liften die lang niet allemaal tot de risicocategorie behoren. Dit kunnen wij voor u beoordelen op basis van door ons uitgevoerde inspecties en/of toegang tot de gegevens in uw (online) liftboek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Levert dit onderzoek op dat er een mogelijk risico bestaat, wil dat nog niet zeggen dat uw lift gevaarlijk is, maar is nader onderzoek ter plaatse wenselijk.

Onderzoek ter plaatse en aanpak

Liftintermediair zal ter plaatse een aantal zaken controleren en objectief vaststellen welk risico er is en op welke wijze dit het best en zo eenvoudig mogelijk opgelost kan worden.

Liftintermediair heeft geen belang bij de uitkomst van dit onderzoek.  Daarom is dit de waarborg dat u een kostenefficiënte oplossing krijgt voor het potentiële risico. Dit kan inhouden dat het aansluiten van bestaande remcontacten voldoende is of dat er contacten dienen te worden aangebracht. In uitzonderingsgevallen kan het noodzakelijk zijn de vanginstallatie of zelfs de complete liftaandrijving te vervangen.  Dat is echter een kostbare aangelegenheid.

Het vaststellen van het probleem en de meest efficiënte oplossing is werk voor experts. Onze dienstverlening bestaat uit:

  1. het vaststellen van het risico (in veel gevallen is dat er niet en blijft het daar ook bij);
  2. het adviseren van de meest kostenefficiënte oplossing (indien noodzakelijk);
  3. een offerte opvragen bij uw liftonderhoudsbedrijf voor deze oplossing;
  4. het beoordelen en advies uitbrengen van deze offerte.

Indien gewenst kunnen we na uitvoering van de werkzaamheden deze ook opleveren.

Een keuringsinstelling kan het probleem vaststellen, maar zal (mag) u niet begeleiden naar de meest efficiënte oplossing.

Een liftonderhoudsbedrijf kan eveneens het probleem vaststellen, maar heeft een commercieel belang bij de oplossing.

Wilt u vrijblijvend meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Pin It on Pinterest

Share This