Liftintermediair trots lid van de VLR - Liftintermediair

Kan een onafhankelijk liftadviesbureau wel lid zijn van de VLR (Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek)? Is dat in strijd met de onafhankelijkheid die een liftadviseur nastreeft? Wat zijn de afwegingen om toch lid te zijn?

Een tweetal vragen die ons regelmatig gesteld worden en die ook om een verklaring vragen. Over de liftenbranche wordt veel gezegd en geschreven. Soms gebaseerd op feiten, maar in veel gevallen op onderbuikgevoel. Liftbedrijven zijn bijzonder innovatief en ontwikkelen allerhande nieuwe technologieƫn. Aan deelname aan een brancheorganisatie zijn in veel gevallen strikte regels verbonden, in de eerste plaats gericht op compliance. Dat heeft de VLR uitstekend voor elkaar. De branche doet veel aan transparantie en heeft als doel de veiligheid van de liftgebruiker te bevorderen. Liftintermediair ziet het als onze maatschappelijke rol, daar waar mogelijk, een bijdrage aan te leveren.

Feit is dat veel zaken die voor onze opdrachtgevers morgen belangrijk zijn, vandaag binnen de VLR besproken worden. Het is daarom van belang voor de innovatie van onze diensten en advisering daarvan op de hoogte te zijn en waar mogelijk inspraak in te hebben. Zo maakt Liftintermediair deel uit van de Technische Commissie.

Daarnaast heeft de VLR een belangrijke netwerkfunctie. Vele geledingen van de liftensector zijn in de VLR vertegenwoordigd. De contacten met de verschillende stakeholders zijn voor onze dienstverlening van groot belang. En juist dat maakt dat we gekozen hebben voor de VLR, omdat binnen de VLR 90% van de in Nederland opererende liftbedrijven zijn vertegenwoordigd.

Ook de overheid onderkent dit en beschouwt de VLR als de representatieve en deskundige gesprekspartner namens de liftensector. VLR heeft daarmee ook substantiƫle invloed op het overheidsbeleid.

We zijn trots op ons lidmaatschap omdat aan het lidmaatschap eisen worden gesteld. Dat we lid mogen zijn betekent ook dat Liftintermediair aan deze eisen voldoet. En daarom zien we het ook als een keurmerk.

Concluderend kunnen we zeggen dat we trots lid zijn van de VLR omdat het onze relatie met 90% van de liftbedrijven bevordert, we inhoudelijk op de hoogte zijn, invloed kunnen uitoefenen en tot slot, omdat het zeker iets zegt over onze vakbekwaamheid.

Het gebouw van de FME waar de VLR onderdeel van is.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This