Liftintermediair kiest voor M-UseĀ® als beste lange termijnoplossing voor liftvraagstukken - Liftintermediair

Liftintermediair kiest voor M-UseĀ® als beste lange termijnoplossing voor liftvraagstukken

feb 6, 2017

Recentelijk zijn Mitsubishi Elevator Europe en Liftintermediair overeengekomen dat Liftintermediair M-UseĀ® van Mitsubishi kan leveren. Enerzijds opmerkelijk: hoe kan een onafhankelijk liftadviesbureau rechtstreeks een dienst van een leverancier gaan aanbieden? Anderzijds niet omdat deze dienst naadloos aansluit bij de visie van beide partijen om klanten de beste lange termijnoplossing te geven voor hun liftvraagstukken.

Liftintermediair ā€“ voorheen Bos Consultancy – werkt sinds 2002 met prestatiecontracten, waarbij zij grote lifteigenaren terzijde staan bij het inkopen van liftonderhoud op basis van TCO (Total Cost of Ownership). De klanten van Liftintermediair, veelal woningcorporaties en zorginstellingen, kopen liften en liftonderhoud in, maar hebben eigenlijk behoefte aan verticale mobiliteit. Van liften hebben zij relatief weinig kennis. Dat hoeft ook helemaal niet, aldus Alderik Bos, oprichter van de organisatie en groepsdirecteur. Na bijna 15 jaar ervaring met prestatiecontracten en de laatste jaren ondersteund door LiftmanagerĀ® als software-tool staat vast dat een lift gemiddeld ongeveer 2 Ć” 3 maal per jaar stoort. En ook dat je veel werk hebt in het begeleiden van het geplande en ongeplande onderhoud. Liftintermediair studeert al enkele jaren op oplossingen waarbij zij het volledige beheer van installaties op zich kan nemen en bij het liftbedrijf de oplossing inkoopt.

ā€œToen Mitsubishi Elevator Europe M-UseĀ® introduceerde was dat precies wat we voor ogen hadden. Evert Visser (directeur Mitsubishi) nodigde ons uit om de presentatie op Building Holland bij te wonen. Daarna hebben we gezamenlijk de juridische en technische oplossing bekeken.ā€, aldus Bos.

Liftintermediair kwam tot de slotsom dat zij deze oplossing graag aan haar klanten wil bieden, omdat middels M-UseĀ® verticale mobiliteit eindelijk daadwerkelijk gezekerd wordt tegen eerlijke kosten. Een contractuele garantie van maximaal Ć©Ć©n storing per jaar zorgt voor aanzienlijk minder overlast en onverwachte kosten voor de eigenaar en de liftgebruiker. Tevens wordt er onderhoud gedaan Ć©n afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte ritten, waardoor Mitsubishi in staat is veel efficiĆ«ntere en transparante Service te verlenen. Met de toepassing van de principes van de circulaire economie op het gebied van materiaalgebruik en recycling, draagt M-UseĀ® bovendien ook bij aan een duurzamere toekomst. Iets dat past bij de visie van Liftintermediair.ā€ Vertelt Bos.

Betekent dit dat Liftintermediair afstapt van de bekende beheerovereenkomst ondersteund met een prestatiecontract met het liftbedrijf? Zeker niet. Liftintermediair beheert portefeuilles van honderden liften. Die zijn niet allemaal ineens omgebouwd, nog daargelaten dat dit niet in alle gevallen de meest passende oplossing is. Bos: ā€œWe passen het toe in de portefeuilles bij nieuwbouw of volledige vervanging. Voor een eigenaar berekenen we meerdere scenarioā€™s. Daar nemen we M-UseĀ® in mee. De eigenaar kiest zelf op basis van investering, gebruikskosten, gegarandeerde prestaties en milieubelasting, wat het beste past bij diens bedrijfsvoering.ā€

Voor Mitsubishi betekent de samenwerking met Liftintermediair dat het haar producten en diensten gaat aanbieden in een marktsegment waar ze van oudsher niet sterk vertegenwoordigd waren. Door de significant lagere initiĆ«le kosten, die Mitsubishi voor een groot deel voor haar rekening neemt, wordt de hoge Mitsubishi-kwaliteit ook bereikbaar voor klantgroepen in deze segmenten die een financieringsuitdaging hebben. ā€œEn deze hoge kwaliteit resulteert o.a. in een veel langere levensduur dan een gemiddelde lift in de markt, hetgeen zich ook weer door vertaald naar voordeligere onderhouds- en gebruikskosten. In ons eerste project berekende Liftintermediair ruim 17% besparing op de totale kosten over 40 jaar.ā€, aldus Bos.

Middels de samenwerking tussen Mitsubishi en Liftintermediair krijgen klanten een volledige transparantie in hun reguliere beheerkosten. Hierdoor kan Liftintermediair haar dienstverlening aan de klant verlenen en is zij tevens eerste aanspreekpunt. In LiftmanagerĀ® wordt de prestatie van de installatie gemeten, zodat de klant objectief kan vaststellen of de beloften worden waargemaakt. Is dit niet het geval, heeft de klant recht op vooraf vastgelegde kortingen op het jaarbedrag. Tevens worden de inspecteurs van Liftintermediair getraind, zodat zij de eerste opnames kunnen uitvoeren die het offerteproces versnellen. En daarmee is iedereen geholpen.

Meer informatie over M-UseĀ® kunt u lezen op de website. Voor vragen over de samenwerking kunt u contact opnemen met zowel Liftintermediair als Mitsubishi Elevator Europe.

Pin It on Pinterest

Share This