Liftbeheer 2.0; Liftmanager® vanaf 2017

Liftbeheer 2.0; Liftmanager® vanaf 2017

okt 3, 2016

Rotterdam oktober 2016: Veel gebouweigenaren hebben het beheer van hun liften uitbesteed aan een adviseur of intermediair. Zij verwachten daarbij een proactieve houding van deze adviseur met als doelstellingen: minder storingen, geen afkeuringen en vooral tevreden liftgebruikers. Daarbij willen grote organisaties periodiek een managementrapportage.

Efficiënt inzetten van expertise

De tijd van het heen en weer sturen van papieren keuringsrapporten en storingsoverzichten en die met de hand inkloppen naar Exceloverzichten is anno 2016 wel voorbij. Professionele partijen automatiseren hun processen en koppelen deze systemen om ‘ruis op de lijn’ te voorkomen. Zo kan de professional zijn tijd steken in het analyseren van deze gegevens en gericht advies geven.

Statusoverzicht in een oogopslag

De liftenbranche ontkomt hier ook niet aan.  Ons zusterbedrijf Liftinzicht BV ontwikkelde eerst Liftboek.nl – een registratietool voor onderhoud en keuringen. De volgende stap werd  Liftmanager®, een uitbreiding van het systeem met een dashboard voor adviseurs, beheerders en lifteigenaren.

Voor een portefeuille van tientallen of honderden liften heeft men in een oogopslag in beeld waar de knelpunten zitten. Daarbij kan een eigenaar actief waarschuwingen krijgen bij afkeuringen of proactief als keuringen dreigen te verlopen of als storingspatronen beginnen op te lopen. Met deze veel grotere functionaliteit is de nieuwe naam Liftmanager® gerechtvaardigd.

Medewerking van de branche

Liftmanager® is bedoeld voor iedereen die iets met liften te maken heeft. Om deze reden zijn alle liftbedrijven gevraagd om per 1-1-2017 met de hand of middels koppelingen gegevens in Liftmanager® aan te leveren. Voor zover nodig vragen wij onze opdrachtgevers om een machtiging, zodat deze aanvullende eis een onderdeel van de gemaakte contractafspraken kan worden. In incidentele gevallen en in overleg met de klant zeggen we contracten op om nieuwe contracten af te sluiten waarin deze data-uitwisseling wel is opgenomen. De meeste liftbedrijven en keuringsinstellingen (88%) gaan hieraan meewerken.

Pin It on Pinterest

Share This