Krijgt u wat er is afgesproken? Laat een onderhoudsaudit doen!

Krijgt u wat er is afgesproken? Laat een onderhoudsaudit doen!

jan 18, 2017

Veel gebouweigenaren hebben kostbare liftonderhoudscontracten en hebben geen zicht op wat er werkelijk in de machinekamer gebeurt. Onderhoud heeft tot doel om een installatie voor lange tijd betrouwbaar te laten functioneren. Slecht onderhoud kan de levensduur van een kostbare lift enorm verkorten.

Controleert u de schoonmaker op schoonmaken en de schilder op het schilderwerk? Ja toch? Waarom zou u het werk van het liftbedrijf dan niet eens laten nalopen. Met een relatief eenvoudige onderhoudscheck krijgt u steekproefsgewijs een indruk of onderhoud (goed) is uitgevoerd. Vooraf ontvangen wij graag een kopie van uw contract waar we de ‘harde KPI’s’ uithalen. Daarnaast bekijken we ook een aantal andere zaken, die we in overleg vaststellen. Denk hierbij aan:

Onderhoud

 • Zijn de gecontracteerde beurten uitgevoerd
 • Zijn de beurten gelijk over het jaar verdeeld
 • Wordt de assistentie-keuring tegelijk met een beurt uitgevoerd
 • Is het liftboek correct ingevuld
 • Is de put schoon
 • Is de machinekamer schoon
 • Is het kooidak schoon
 • Krijgen alle onderdelen de gewenste aandacht
 • Wordt de olie in de machine tijdig vervangen
 • Worden lekkages verholpen
 • Zijn alle onderdelen die gesmeerd moeten worden gesmeerd
 • Worden slijtage-onderdelen die onder het contract vallen vervangen

Wekt het geheel een verzorgde indruk

 • Zijn de kabelgoten dicht
 • Liggen er oude onderdelen
 • Is de bedrading netjes gefatsoeneerd
 • Staan er olielekbakjes onder de geleiding
 • Werkt alle verlichting

Storingen

 • Worden de storingen adequaat verholpen
 • Zijn er veel herhaalstoringen
 • Zijn er storingen die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud
 • Is het aantal storingen acceptabel gezien de leeftijd, omgeving en het onderhoud van de lift

Reparaties

 • Zijn reparaties correct uitgevoerd (juiste materiaal, netjes gemonteerd en rommel opgeruimd)
 • Zijn reparaties aangetekend in hel liftboek

Algemeen

 • Is het liftcontract passend voor deze lift / omgeving
 • Is de prijs realistisch voor wat ervoor gedaan wordt
 • Zijn de risico’s niet, goed of overdreven afgedekt

Van de audit ontvangt u een totaaloverzicht op één A4 (en uiteraard digitaal) waarin u per liftbedrijf de scores ziet. U kunt doorklikken naar de betreffende lift en naar een fotobestand. De kosten voor een onderhoudsaudit vallen enorm mee en zeker omdat het een steekproef betreft, omgeslagen naar het bedrag per lift. En in verhouding tot de waarde van de lift en de omvang van uw contract is het peanuts.

Een onderhoudsaudit is een goede onderlegger voor een leveranciersgesprek of – beoordeling.

En ook als alles in orde is, dan is de onderhoudsaudit geen weggegooid geld. U zit bij het juiste liftonderhoudsbedrijf, heeft het juiste contract en krijgt wat is afgesproken. Dat geeft toch een heel gerust gevoel. Wilt u meer weten over onze onderhoudsaudits, neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden.

Pin It on Pinterest

Share This