Is een ketenregisseur wel onafhankelijk? - Liftintermediair

Liftintermediair heeft in 2016 de transitie ingezet “van adviseur naar ketenregisseur”. Daarbij kunnen vragen worden gesteld over onafhankelijkheid.

Wat verstaat Liftintermediair onder de term ketenregisseur?
In het klassieke model waren we ‘adviesbureau’, zaten we naast de gebouweigenaar en adviseerden wij bij de exploitatievraagstukken in relatie tot liften en andere gebouw gebonden transportinstallaties, zoals roltrappen. In het nieuwe model zijn we ‘hoofdaannemer’. We zijn opgeschoven in de keten en zijn verantwoordelijk om dat te leveren wat de klant vraagt. We zijn verantwoordelijk om processen te regisseren zodat de gezamenlijke doelstellingen behaald worden. Dit doen we met inzet van de expertise die we in 15 jaar hebben opgebouwd. Door deze rol aan te nemen zijn we klant geworden van het liftbedrijf. Dat betekent dat we een inkoopvoordeel[1] kunnen bewerkstelligen en tegelijk adequaat kunnen acteren om de gebouweigenaar te ontzorgen. Voordeel voor de opdrachtgever is dat deze Ă©Ă©n aanpreekpunt heeft, een crediteur, Ă©Ă©n online dashboard en toch verschillende liftbedrijven en keuringsinstellingen. Dit is strategisch in het voordeel van de gebouweigenaar.

Wat betekent dit voor de selectie van liftbedrijven?
Liftintermediair is kritisch met wie zij een contract aangaat. Simpelweg omdat we in dit geval geen adviseur meer zijn, maar eindverantwoordelijke. Dat betekent dat we een dergelijk contract alleen aangaan met liftbedrijven die bewezen betrouwbaar zijn. We stellen eisen aan betrouwbaarheid, maar beoordelen ook of ze aanspreekbaar zijn als er iets gebeurt. Uiteraard stellen we administratieve eisen ten aanzien van facturatie en transparantie en of men gaat rapporteren in ons online dashboard Liftmanager¼. Ook willen we een prijslijst en mandaat om liften in onderhoud te nemen en opdrachten te accepteren. Het liftbedrijf krijgt er een ‘point of sales’ bij.

Maar ben je dan nog wel onafhankelijk?
Als je bedoelt dat Liftintermediair voorkeuren heeft, dan heb je gelijk. Onze stelling is echter dat de gebouweigenaar wil dat wij zijn probleem oplossen. Dan is er de vraag hoe belangrijk ‘onafhankelijkheid’ is.  Uiteraard hebben we voorkeuren, maar juist daarmee kunnen we middels onze ervaringen onze klanten zo goed mogelijk helpen. Een gebouweigenaar wil namelijk dat zijn probleem opgelost wordt. Is de vraag of we dan geheel onafhankelijk zijn nog wel zo belangrijk? Als Liftintermediair een opdracht aanvaart, dan staan we er ook voor in dat deze naar de verwachting van de klant (en liever nog beter) wordt uitgevoerd zodat de gewenste doelstellingen op het gebied van verticale mobiliteit behaald worden. Desalniettemin willen we benadrukken dat:

  • we de vrije keuze hebben met welk liftbedrijf we wel of niet afspraken maken, daarin zijn we ‘onafhankelijk’;
  • we tevens een transparant verdienmodel hebben ongeacht de leverancier die gekozen is. Dat zal ons advies niet beĂŻnvloeden;
  • Liftintermediair geen concernverbanden heeft met een keuringsinstelling en/of liftbedrijf; dat geldt niet voor alle adviseurs in Nederland.

Gelet op bovenstaande valt te betwisten of Liftintermediair daadwerkelijk niet onafhankelijk is. Wij stellen ons op het standpunt dat het een academische definitiekwestie is en dat de klant uiteindelijk het meest geholpen is met een adequate oplossing tegen reële kosten.

Wat betekent dit voor het aanbod via Liftintermediair?
Liftintermediair heeft een totaalaanbod van liftoplossingen, van diverse leveranciers, van platformlift tot state of the art liftoplossingen met de hoogste performance. Universele onderdelen tot de meest innovatieve energiezuinige producten. En het is helemaal niet gezegd dat er een opdracht kan worden geplaats buiten de voorkeursleveranciers, als daar een goede reden voor is. De gebouweigenaar heeft met Liftintermediair toegang tot een breed en totaal scala aan producten en leveranciers, waarbij altijd centraal staat dat het vraagstuk van de klant moet worden opgelost.

Is Liftintermediair dan nog wel in te schakelen als adviseur?
Zeker wel, met alle expertise die in huis is kan Liftintermediair uitstekend gebouweigenaren adviseren. En het is niet noodzakelijk dat Liftintermediair de opdracht na het advies krijgt. We knippen projecten ook graag op in verschillende fasen, waarbij we geen voorschot nemen op het vervolg. Wellicht overtuigt het gegeven dat Liftintermediair ook gerechtsdeskundige is en regelmatig opdrachten krijgt van De Geschillencommissie en diverse verzekeraars om een objectief oordeel te vellen over een situatie. Deze partijen onderzoeken regelmatig onze onafhankelijkheid. Zie ook onze integriteitsverklaring.

[1] Het inkoopvoordeel wordt inzichtelijk gemaakt en is altijd groter dan de advieskosten, waarmee het advies op een transparante manier wordt terugverdient door de opdrachtgever.

Pin It on Pinterest

Share This