Interlift 2017: Groen is uit en IoT is in - Liftintermediair

Interlift is de liftenbeurs voor met name de universele liftbedrijven die zelf producten samenstellen tot een lift, voor nieuwbouw of modernisering, en bedrijven die onderhoud verrichten aan allerhande type liften. Veel leveranciers van liftcomponenten, zoals deuren, aandrijvingen, besturingsapparatuur en tableaus, hebben hun producten laten zien. De grotere producenten als Otis en Schindler zoek je er tevergeefs. Wel stond Kone op de beurs met een stand waar zij de Kone Parts (onderdelen) promoten. Thyssenkrupp was aanwezig met hun huisliften. Orona en MP Liften hadden beide bijzonder mooie stands. Deze leken zich meer te richten op de gebouweigenaar en de gebruiker.

Gelet op de doelgroep worden er enorm veel liftcomponenten aangeboden. Te veel om te kiezen. Naar onze mening in de regel weinig onderscheidend. We hopen dat de in Nederland opererende liftbedrijven zich weten te beperken in hun keuze. Simpelweg omdat alle in Nederland geïnstalleerde liften onderhouden moet worden. Diversificatie levert op den duur problemen op met levering van onderdelen en daarmee de uptime. Ook moet niet vergeten worden dat veel elektronica hun eigen systeem heeft en dat het ondoenlijk is om monteurs kennis van alle systemen bij te brengen. Alleen als een fabrikant een product op de markt brengt dat écht toegevoegde waarde heeft, kan dit overwogen worden. Daar hebben wij overigens geen voorbeelden van gezien.

Opvallend was dat in tegenstelling tot andere jaren ‘groene’ oplossingen voor liften nagenoeg niet meer getoond worden. LED verlichting is inmiddels gemeengoed, efficiënte frequentiegeregelde aandrijvingen eigenlijk ook. Terugleveren van energie aan het net kan wel, maar wordt over het algemeen te ingewikkeld gevonden. Dynso, een nieuw Nederlands bedrijf, liet zien dat liftdeuren niet per sé vervangen hoeven worden, maar ook een refit kunnen krijgen. Alhoewel dit niet zo wordt genoemd is deze vorm van hergebruik ook circulair en daarmee wellicht ‘duurzaam’ of ‘groen’ te noemen. Door gebruik van niet originele onderdelen (waar goede redenen voor zijn) is de vraag wel of de deuren na de refit nog voldoen aan de eisen waarvoor certificaten zijn afgegeven.

Fermator glasdeur met LED pijlen

Desgevraagd laten nagenoeg alle besturingsfabrikanten een IoT (Internet of Things) cloud oplossing zien als het gaat om hun laatste innovatie. Zonder uitzondering werken deze oplossingen alleen op de eigen besturing. Dat betekent dat een gebouweigenaar of liftbedrijf altijd meerdere applicaties nodig heeft om de status van zijn liften in te zien. Het geeft een schat aan informatie waar we enorm veel mee zouden kunnen. Wij vragen ons af of de gemiddelde gebouweigenaar zich bewust is welke informatie er beschikbaar is over zijn gebouw en of het wenselijk is dat een liftbedrijf vanaf zijn smartphone liften aan of uit kan zetten en/of andere commando’s kan geven. Daarover zal de liftenbranche wel uitspraken moeten gaan doen. In aanvulling hierop zien we dat er veel fabrikanten komen die oplossingen leveren voor communicatie in liften middels LED schermen.

De noviteit die we unaniem het leukste vonden waren de glazen deuren van Fermator waarin LED’s zijn opgenomen en pijlen laten oplichten bij open- en sluitbewegingen. Andere patronen zijn op bestelling ook leverbaar.

Concluderend stellen wij vast dat de groene trend van een aantal jaren geleden gemeengoed is geworden en dat de opkomst van IoT de komende jaren zal doorzetten. Daarover zijn nog essentiële vragen te stellen over data eigendom en veiligheid alsook de wenselijkheid dat er op afstand ingegrepen kan worden.

Pin It on Pinterest

Share This