Het glas geheven met Stichting Ons Tweede Thuis

Het glas geheven met Stichting Ons Tweede Thuis

jul 20, 2016

Na een lange aanloop was het dan zover! De overeenkomst is getekend! Stichting Ons Tweede Thuis had tegenover Liftintermediair de wens uitgesproken om, zeker waar het de 46 liftinstallaties betreft waar zij verantwoordelijk voor zijn, ‘ontzorgd’ te willen worden.

Na een lange aanloop was het dan zover! De overeenkomst is getekend!

Stichting Ons Tweede Thuis had tegenover Liftintermediair de wens uitgesproken om, zeker waar het de 46 liftinstallaties betreft waar zij verantwoordelijk voor zijn, ‘ontzorgd’ te willen worden.

De installaties werden tot voor kort door acht onderhoudspartijen onderhouden. Een situatie die Liftintermediair veel tegenkomt en er door de tijd genomen ‘gewoon’ insluipt. Er worden nieuwe installaties gebouwd, (nieuwe) panden aangekocht en soms ook een aanvang gemaakt om het aantal partijen te reduceren. Door de onderlinge verschillen tussen de onderhoudscontracten van de partijen is het echter niet duidelijk wat de afspraken nu precies zijn. Ook is vaak onduidelijk wat de kosten zijn en al helemaal wat deze in de toekomst zullen zijn. Dit was ook de situatie bij Ons Tweede Thuis …

Met de huidige overeenkomst met Ons Tweede Thuis acteert Liftintermediair als de eigenaar van de installaties.

In de aanloop naar de overeenkomst heeft Liftintermediair de status van de liften opgenomen en een MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) voor de voorliggende 10 jaar opgesteld. Deze MJOB hebben zij aan meerdere onderhoudspartijen voorgelegd. En dan met name aan partijen waarvan zij weten dat die de klus aankunnen. Met de input die daaruit volgde, heeft Liftintermediair uiteindelijk de overeenkomst met Ons Tweede Thuis kunnen sluiten, waarbij de installaties onder een Prestatie Onderhoudscontract door (in dit geval) twee partijen worden onderhouden. Moderniseringen en de periodieke keuringen vallen hier ook onder. Liftintermediair is hierbij de opdrachtgever en zij zijn verantwoordelijk voor de prestaties van de installaties. Zo heeft Ons Tweede Thuis één aanspreek­punt en zijn zij verzekerd van een gelijkwaardige gesprekspartner naar de liftbedrijven. Ons Tweede Thuis weet hierdoor ook voor de voorliggende jaren wat zij financieel dienen te reserveren voor de installaties.

Alle partijen hadden groot vertrouwen in elkaar. Vooruitlopend op de formele ondertekening van de onderlinge contracten zijn er al vergaande voorbereidingen getroffen en ook uitvoerende activiteiten ontplooid.

Donderdag 31 maart 2016 is er feestelijk aandacht besteed aan de totstandkoming van de overeenkomst en hebben de partijen er een glas op geheven.

Pin It on Pinterest

Share This