Uit de praktijk: Goedkoop wordt duurkoop - Liftintermediair

Uit de praktijk: Goedkoop wordt duurkoop

sep 12, 2017

Hoe een prima functionerende lift stil komt te staan

Een opdrachtgever van ons ontvangt van zijn liftbedrijf een offerte voor het vervangen van een kostbaar component van zijn prima functionerende lift. Die kijkt daar erg van op en kan de investering niet rijmen terwijl er geen liftstoringen zijn. Hij vraagt ons een 2nd opinion. Ruim anderhalf jaar later worden we weer gevraagd om de lift te onderzoeken omdat deze meer stil staat dan dat dat deze in bedrijf is. Wat is er aan de hand en wat kunnen we er van leren?

Het betreft een lift in een glazen schacht van een gerenommeerde fabrikant. Een type goedgekeurde lift opgebouwd uit componenten van betreffende fabrikant. Omdat bekend is dat de frequentieregelaar[1] na ca 10 jaar defect kan raken heeft de fabrikant die de lift ook in onderhoud had, preventieve vervanging van die frequentieregelaar aangeboden. Dit omdat aan een frequentieregelaar geen slijtage te zien is en deze er ineens mee kan stoppen aan het einde van de levensduur. Ons onderzoek bevestigde dit advies.

De opdrachtgever heeft met dit advies ook een ander liftonderhoudsbedrijf gevraagd om een offerte uit te brengen. Deze adviseerde naast de frequentieregeling ook de besturing, tableaus en bekabeling te vervangen door “vrij op de markt verkrijgbare onderdelen”. Dit met de motivatie dat de lift dan door iedereen te onderhouden is. Die heeft daar een scherp aanbod voor gedaan en de opdrachtgever heeft daarvoor gekozen.

Wat hierbij over het hoofd is gezien is dat de temperatuur in de glazen schacht in de zomer als de zon er op staat weleens kan oplopen. En de nieuwe besturing met frequentieregelaar bestaat uit één geheel en gemonteerd in een gesloten montage kast. Nu loopt de temperatuur van vermogenselectronica door het gebruik op. En omdat dit in één kast zit daarmee ook de temperatuur van de besturing. De laatste schakelt om veiligheidsredenen uit als de temperatuur te hoog oploopt. Maar wel met gevolg dat de lift stil staat en ook liftopsluitingen van mensen in een stikhete lift. En de oplossing wordt door dit liftbedrijf gezocht in het aanbrengen van extra ventilatie.

Welke lessen zijn te trekken? Allereerst, een frequentieregelaar heeft een theoretische levensduur van 10 jaar en de besturing van 20 jaar. Waarmee gezegd moet worden dat vervanging van de besturing in dit geval zinloos is geweest. Daarnaast zijn liftsystemen van multinationals doordachte concepten waar je niet zondermeer wijzigingen in moet aanbrengen. Wat betekent dat volstaan had kunnen worden met uitsluitend de vervanging van de frequentieregeling. De lift functioneerde immers prima. Belangrijk daarbij is dat de lift een type goedgekeurde lift was en dat door de wijzigingen aan te brengen in deze configuratie, vervallen aanspraken die de eigenaar kan doen ten aanzien van productaansprakelijkheid. De ideeën over de extra ventilatie zijn stappen die de eerdere foutieve beslissing niet ongedaan maken. Nog daargelaten dat niet vaststaat of dit afdoende zou zijn. Het is natuurlijk een doekje voor het bloeden.

Buiten de kostbare aanpassingen aan extra ventilatie en de nieuw aangebrachte onderdelen te laten aanpassen hebben wij ook als alternatief advies gegeven om de lift terug te bouwen naar het oorspronkelijke ontwerp, door de fabrikant en de schade op het onoordeelkundige liftbedrijf te verhalen. En zo is goedkoop duurkoop gebleken

[1] Een frequentieregelaar is vermogenselektronica die ervoor zorgt dat de lift traploos vertrekt en afremt. Daarmee verhoogt deze de stopnauwkeurigheid van de lift en minimaliseert de slijtage van de mechanische componenten.

 

Pin It on Pinterest

Share This