Doe maar een ‘adviesje’

Doe maar een ‘adviesje’

okt 26, 2016

Het gebeurt ons zo vaak. We zitten bij een klant en voor we het door hebben, hebben we een offerte in de hand met de vraag: “Wil je hier even naar kijken?”. Dit met de verwachting dat we er een oordeel over vellen en daar geen rekening voor sturen.

Er volgt een e-mail met de volgende tekst van een van onze adviseurs. “€ 950,– is een nette prijs, Kone is een goede partij, zou het maar doen”. Maanden later laat de klant de leidinggevende van deze adviseur het e-mailtje lezen met de opmerking: “dit is toch geen adviesrapport, het heeft geen eens hele zinnen”. Ondertussen heeft hij wel gebruik gemaakt van onze kosten- en marktexpertise (beoordelen prijs + liftbedrijf) en is het advies op zichzelf wel juist. De adviseur heeft het gedaan uit gevoel van service voor de klant, niet wetende dat de verwachting was dat er wel een echt adviesrapport zou komen.

Een ander voorbeeld. We hebben opdracht voor het begeleiden van een liftmoderniseringsproject. Uit kostenoverwegingen zijn er onderdelen uit de offerte niet in opdracht gegeven. Op een onbewaakt moment wordt ons dan toch gevraagd om ‘mensen op de locatie’ ook even te informeren door een gespreksverslag met planning in cc ‘naar de locatie te sturen’. Het gevolg laat zich raden. Op de dag dat het liftbedrijf de slijptol zet in de oude lift en een container op de parkeerplaats neerzet weet ‘de locatie’ van niets. Dan kunnen we het natuurlijk nooit meer goed doen.

Wij doen dus niet meer aan ‘even een adviesje’. We doen het goed of we doen het niet. Ons werk heeft kwaliteit. Een gedegen advies of begeleiding van een werk vraagt om zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid in rapporteren (je weet immers nooit wie allemaal je rapport lezen), maar ook zorgvuldigheid in communicatie. In bovengenoemd voorbeeld moet ‘de locatie’ altijd bezocht worden. Dan moet er overleg ter plaatse zijn over wat er waar en wanneer gaat gebeuren. Dan moet de vraag gesteld worden of men het begrepen heeft en of alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. En om het af te maken is het vaak nodig dat men gerustgesteld wordt. Er zit vaak een gevoelskant aan. Dat men vertrouwen heeft in het project en het zekere gevoel dat ze iemand kunnen bellen die de touwtjes in handen heeft.

De conclusie is dat het betaalde advies zich altijd terugverdient, problemen voorkomt en z’n geld altijd waard is. En in een gezonde adviesrelatie vallen die kosten dan eigenlijk ook best mee. Zeker als een project met een glimlach door alle partijen kan worden afgerond.

Pin It on Pinterest

Share This