De toekomst is van ons SAMEN - Liftintermediair
Verslag Round Table Circulariteit en duurzaamheid, 30 mei 2018 bij Orona in Alphen a/d Rijn

De kracht van het samenzijn is dat je tot betere inzichten komt en meer bereikt. En dat is precies wat we willen creĆ«ren met de Round Tables; een plek waar nieuwe verbindingen ontstaan, waar je wat van elkaar kan leren maar elkaar ook kunt inspireren. Meer dan ooit beseffen we dat er nu keuzes moeten worden gemaakt die effect hebben op de toekomst. ā€œDe toekomst is van ons samenā€ impliceert dat we samen eigenaar zijn van onze toekomst.

We waren te gast bij Orona in Alphen a/d Rijn om, o.l.v. spreker Alderik Bos, met elkaar te spreken en te discussiĆ«ren over circulariteit en duurzaamheid. Niet geheel toevallig dat Orona als locatie voor de Round Table is gekozen. Naast dat wij een gezamenlijke visie hebben is Orona het eerste Ā bedrijf in de internationale liftsector dat het Ecodesign-certificaat ā€“ ISO 14006 heeft gekregen.
Ecodesign betreft “schone” beheermethoden in alle fasen van de levensduur van een product, van ontwerp tot en met ontmanteling: minimale emissies, de juiste productiemethoden en energiezuinigheid.

Bos begon zijn presentatie treffend met een quote van ondernemer/architect/innovator/inspirator en visionair Thomas Rau: ā€œDe aarde is een limited edition: Op is opā€ We moeten ons realiseren dat alle grondstoffen beperkt beschikbaar zijn. Een duidelijke boodschap voor ons allemaal!
We moeten stoppen met de lineaire economie en overgaan op de circulaire economie.

Op 16 april 2018 heeft Bos deelgenomen aan de European Lift Association (ELA) conferentie in Stockholm. De European Lift Association vertegenwoordigt de lift-, roltrap- en loopbandverenigingen die binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) actief zijn. Onderwerp van deze conferentie was o.a. de circulaire economie. Vanuit de EU komen er eisen aan ten aanzien van circulariteit. Onder meer de ISO 140009 en ISO 140025 waarbij er een pakket aan maatregelen worden doorgevoerd:

 • Herziende wetgevingsvoorstellen inzake afval, met duidelijke doelstellingen voor het verminderen van afval en een langetermijnplanning voor afvalbeheer
 • Actieplan, dat concrete en ambitieuze maatregelen voor de gehele cyclus vastlegt
 • Een bijlage bij het actieplan waarin het tijdschema waarin de acties worden voltooid.
 • 2018 Pakket richt zich op een nieuwe EU-strategie voor kunststoffen, de rol van oxo-plastics, het raakvlak tussen de wetgeving voor chemische producten, afvalproducten en de rol van het MKB

Doelstellingen van de circulaire economie van de EU:

 • Duurzaamheid en concurrentievermogen op de lange termijn stimuleren;
 • Hulpbronnen behouden waaronder enkele die steeds schaarser worden of onderhevig zijn aan prijsfluctuaties;
 • Kosten besparen voor Europese industrieĆ«n en nieuwe (groene) zakelijke kansen te ontsluiten;
 • Een nieuwe generatie van innovatieve, hulpbronnenefficiĆ«nte Europese bedrijven opbouwen voor het maken en exporteren van schone producten en diensten over de hele wereld;
 • Lokale laag- en hooggekwalificeerde banen creĆ«ren;
 • Kansen creĆ«ren voor sociale integratie en cohesie.

Doelstellingen van Ecodesign:

 • De Ecodesign-richtlijn (2009/125 / EG) verving de richtlijn voor het gebruik van energieproducten in 2009
 • Doelstelling om de milieueffecten veroorzaakt door de productie, het gebruik en de verwijdering van een zeer breed scala van producten te verminderen.
 • Het kan worden toegepast op de meeste energie verbruikende en energie gerelateerde producten (behalve voertuigen voor transport).
 • De Ecodesign-richtlijn is alleen een kaderrichtlijn, daarom is ondersteunende wetgeving vereist.
 • Het bevat algemene vereisten en stelt een standaardformaat en regels vast voor specifieke uitvoeringsmaatregelen die voor een specifieke productgroep of -functie moeten worden gecreĆ«erd.
 • Fabrikanten en importeurs moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de vereisten van de Ecodesign-richtlijn en alle uitvoeringsmaatregelen die op hun producten van toepassing zijn.

De effecten van ecologisch ontwerp op liften zijn als volgt:

 • De Ecodesign-richtlijn wordt geĆÆmplementeerd via product specifieke verordeningen, rechtstreeks toepasselijk in alle EU-landen, voorbereidende studie naar liften is gestart in 2017
 • Deze studie biedt de Europese Commissie een technische, ecologische en economische analyse van liften in overeenstemming met artikel 15 van de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC
 • Methodologie van de studie bestaat uit 7 taakverslagen:
  • Taak 1 op toepassingsgebied: definitie, normen en wetgeving
  • Taak 2 op markten: volume en prijsklassen
  • Taak 3 voor gebruikers: productvraagzijde
  • Taak 4 over technologieĆ«n: aanbodzijde producten, BAT
  • Taak 5 over milieu en economie: LCA en LCC o Taak 6 over ontwerpopties
  • Taak 6 over scenario’s: beleidsaanbevelingen
 • Tijdspad is 18 maanden en voltooiing van studie zal in maart 2019 zijn
 • EU De Commissie zal dan uiterlijk omstreeks 2021 beslissen welke beleidsopties de voorkeur genieten en of liften al dan niet in de scope van Ecodesign-deadline zal worden opgenomen

De grote vraag aan tafel was of we met circulariteit en duurzaamheid aan de slag gaan uit intrinsieke motovatie, of dat we gaan afwachten totdat het door de EU opgelegd wordt? We waren het er allemaal wel over eens dat we niet moeten gaan afwachten totdat de EU ons een en ander gaat opleggen.

Maar, hoe betaalbaar is dan circulariteit en duurzaamheid eigenlijk?

Liftbedrijven geven aan dat het schoonmaken (en schoonhouden) van de onderdelen, refurbishen en verzenden relatief kostbaar is (het feit dat ze dit al doen geeft aan dat er een noodzaak is).
Op dit moment hebben meerdere liftbedrijven een magazijn met gebruikte en soms ook refurbished onderdelen. Deze onderdelen worden vooral gebruikt voor de eigen servicedienst. Toch zijn er opdrachtgevers die als onderdeel van een contract met meerdere partijen voor hun portefeuille verlangen dat liftbedrijven elkaar onderdelen toeleveren. Dit geeft al aan dat we niet als individu aan de slag moeten gaan maar alles in een groter geheel moeten zien en de handen ineen moeten slaan.

Ook de overheid zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen door bijvoorbeeld het BTW tarief op hergebruikte onderdelen te verlagen. Dit geeft een mooie stimulans voor opdrachtgevers om bijvoorbeeld de lift te laten moderniseren met hergebruikte onderdelen. Circulariteit en duurzaamheid hoeft niet duur te zijn en levert op de lange termijn zelfs geld op. Dit kan echter alleen gerealiseerd worden wanneer we gezamenlijk onze verantwoording nemen en in de gehele keten samenwerken.

Zoals een Afrikaans spreekwoord al zegt ā€œAlleen ga je sneller, maar samen kom je verderā€

Wij hebben samen de toekomst in onze handen, de toekomst is van ons samen!

 

Pin It on Pinterest

Share This