Van Bolwerk naar Netwerk - Liftintermediair
Verslag Round Table Ketenregie 17 mei 2018 bij Skylift in Barneveld          

De kracht van een Round Tabel is dat een beperkt aantal mensen om de tafel zit en een echt inhoudelijk gesprek voert onder leiding van een expert op het onderwerp. In dit geval Marcel Noordhuis, partner bij Rijnconsult en deels werkzaam aan Nijenrode Business Universiteit en gepromoveerd op het gebied van faalkostenreductie door ketensamenwerking.

We waren te gast bij Skylift in Barneveld en aan tafel zaten naast mensen uit de liftindustrie ook vastgoedverantwoordelijken uit de zorg en woningcorporatiesector. En zo kun je toch spreken over een deel van de keten, verantwoordelijk voor verticale mobiliteit.

De boeiende presentatie, bijna een college, werd afgewisseld door gesprek over het onderwerp en had als thema: “De waarde van ketensamenwerking en een visie op de implementatie op basis van 10 jaar onderzoek in Nederland.”

Aanleiding voor ‘Noordhuis’ onderzoek was dat fouten in de bouwwereld toenamen. In de regel leer je van fouten, maar door verschillende oorzaken wordt deze leercurve overgeslagen. Deze oorzaken zijn:

  1. De scheiding tussen ontwerp en uitvoering;
  2. De matige product- en processtandaardisatie;
  3. Het inkopen op de laagste prijs.

De gedachte is dat door de toepassing van ketensamenwerking de faalkosten teruggedrongen kunnen worden. Niet alleen de (faal)kosten kunnen worden verminderd, maar gelijktijdig kunnen ook de prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit verbeterd worden.

Ketensamenwerking wordt door Noordhuis gedefinieerd als het systematisch, strategisch coördineren van traditionele bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen een keten. Het doel is om de lange termijn prestatie van zowel de individuele organisaties alsook de keten als geheel langdurig te verbeteren.

Voor de transitie van organisaties is het advies van Noordhuis om een klein team te creëren dat de ruimte krijgt om als een speedboot de olietanker voorbij te varen. Organisaties binnen de keten moeten zowel technologisch alsook bedrijfskundig klaar zijn voor deze transitie.

Ketenregie maakt gebruik van sociale innovatie. 75% van innovatie wordt bepaald door de manier waarop mensen samenwerken. Slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren. Win, win, betekent: You win, I win, We win. En dat is geen theorie als je het in de praktijk brengt.

Ketensamenwerking vraagt om een verschil in attitude:

Met een gemengd gezelschap en een boeiende spreker die weet waar het over gaat hadden we een bijzonder interessante middag dat vraagt om een vervolg.

Marcel Noordhuis geeft in het voorprogramma van de Haring & Meer Party van SkyLift op woensdagmiddag 20 juni om 14:00 uur een kernachtige workshop over Ketensamenwerking. U kunt u aanmelden via uitnodiging@skylift.nl

De volgende Round Table van Liftintermediair is op 30 mei 2018 in Alphen aan de Rijn en gaat over Circulariteit.

Klik hier voor meer informatie, er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

 

Pin It on Pinterest

Share This