Bedankt voor uw opzegging - Liftintermediair

Onlangs hoorde ik een directeur van een groot liftbedrijf vertellen dat ze blij zijn met klanten die hun onderhoudscontract opzeggen. “Wij werken liever voor opdrachtgevers die ons werk waarderen en daar ook voor betalen”. De reden is niet zo ingewikkeld. De arbeidsmarkt staat onder druk. Goede monteurs zijn moeilijk te vinden. In veel gevallen worden ze weggekocht en of moeten nieuwe monteurs worden aangetrokken met bijbehorende emolumenten. De kosten stijgen en dus wil men van oude, niet renderende contracten af.

Liever goed personeel dan nieuwe opdrachten

Net als veel bedrijven in de bouwsector hebben liftbedrijven op dit moment een grotere behoefte aan goed personeel dan aan nieuwe opdrachten. Niet renderende onderhoudscontracten kan je dan missen als kiespijn. Meedoen in een aanbestedingstraject, om tegen de laagte prijs onderhoud te mogen doen, helpt dan uiteraard niet mee. Het is goed denkbaar dat het aanbestedingsresultaat hoger uitpakt dan de lopende contracten.

 Lage prijs = lage kwaliteit                                                                            

Toch zijn er nog veel opdrachtgevers die denken een inkoopvoordeel te kunnen behalen door een aanbesteding. Wij constateren dat de prijzen weer stijgen, en als er laag wordt ingeschreven dat in de regel wat zegt over de te verwachten kwaliteit van het onderhoud. Van aanbestedingen uit 2017 tekenen zich nu de resultaten af. De al oude economische wet van vraag en aanbod werkt nog steeds.

 

Prima opties voor optimalisatie

Liftintermediair zal niet zondermeer adviseren contracten te beëindigen. Wel zien wij goede mogelijkheden om samenwerking te optimaliseren waarbij er een win-win is voor beide partijen. Het is zeker wel mogelijk om efficiencyvoordelen te behalen. Maar de crisis is definitief voorbij, daar moet je niet naïef over doen.

Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw liftenbestand, dan maken we graag een afspraak om de mogelijkheden te verkennen.

Pin It on Pinterest

Share This