Aanbesteden liftonderhoud 2.0

Aanbesteden liftonderhoud 2.0

sep 18, 2013

Alles op één grote hoop, aanbesteden en een inkoopresultaat boeken. Alle risico’s afdekken door strikte bepalingen in een contract, bij voorkeur vergezeld van een boeteregeling. Dat was in het verleden de manier. Na 12 jaar liftadvies weten wij dat hier mooie resultaten mee geboekt kunnen worden maar ook dat hier grote risico’s aan zijn verbonden.

Ruim 10 jaar ervaring

Een decennium lang aanbesteden van liftonderhoud heeft wat ervaringen met zich meegebracht. Deze willen wij hieronder in hoofdlijnen bespreken.

Specialismen

In de ICT-sector weten ze al langer dat een SAP-specialist geen allround ERP-specialist is en dat programmeren in Java toch heel wat anders is dan php, maar van een liftmonteur wordt verwacht dat hij alle type liften kan onderhouden. Er worden vaak vragen gesteld over de verkrijgbaarheid van onderdelen, maar niet over de competenties van de monteur. Het is onmogelijk om specialist te zijn van alle type liften. Als je kennis neemt van alle moderne en innovatieve technieken dan begrijp je ook dat universeel onderhoud grenzen moet hebben.

Productaansprakelijkheid

Daarnaast is een moderne lift een type gekeurde lift die bij voorkeur origineel moet blijven om aanspraak te kunnen maken op productaansprakelijkheid en in het verlengde daarvan coulance bij zich openbarende gebreken. Een inkoopresultaat kan door een defect hoofdcomponent zomaar teniet worden gedaan. Overigens geldt dit niet voor alle liften. Oudere liften en liften die zijn samengesteld uit universele producten én liften van fabrikanten die hun onderdelen goed beschikbaar hebben kunnen hiervan in meer of mindere mate gevrijwaard zijn. Een goed advies is hier onontbeerlijk. Vast staat dat niet alle liften op dezelfde manier behandeld kunnen worden.

Grenzen aan collectiviteit

Het inkoopresultaat wordt niet per definitie groter door het collectief waar men aan meedoet, danwel de omvang die een opdrachtgever wellicht zelf heeft . Er is namelijk een grens aan de onderkant van de prijs, waaronder er simpelweg geen goed onderhoud geleverd kan worden. Wij hebben de ervaring dat liftbedrijven daar soms toch onder willen aanbieden. Dat betekent echter dat de rekening later komt en vaak ongenadig. Soms in termen van stilstand of meerwerk of simpelweg in een verstoorde relatie en uitgewoonde liften. De vraag is dan wie de beste koopman was. Ervaring leert dat percelen van ca. 35 liften, mooie plukken zijn waar met name voordelen zijn te boeken. Het is te overzien, te managen, te meten en te evalueren. Grotere percelen leveren problemen op als: het niet tijdig om programmeren van spreek-/luisterverbindingen en het niet tijdig ingevoerd zijn in de systemen. Op langere termijn blijkt vaak dat er enkele zorgenkindjes tussen zitten die meer aandacht nodig hebben dan vooraf ingeschat, met alle gevolgen vandien.

Boeteregelingen

Natuurlijk is het goed om een onderhoudsbedrijf risicodragend te maken. Toch merken wij in de praktijk dat veel contracten zijn afgesloten zonder dat de prestaties werkelijk gemeten en ge√ęvalueerd worden. En als het dan gedaan wordt is daar vaak een aanleiding toe. En wat heb je aan een boete bij een stilstaande lift? Daarbij komt dat boetes vaak zijn ingecalculeerd en dus een “sigaar uit eigen doos” zijn.

Moderne visie

Naar aanleiding van deze resultaten heeft Liftintermediair een moderne visie ontwikkeld die door zowel de lifteigenaren alsook de industrie wordt gedeeld. Wij vatten deze visie samen door de term “Samenwerken aan Vertrouwen”. Dit betekent concreet dat wij primair zullen adviseren om het onderhoud daar te laten waar het zit, waarbij er √©√©n op √©√©n vaak over de prijs onderhandeld kan worden. Alleen wanneer een relatie onhoudbaar is geworden, zullen we adviseren uit te zien naar een ander onderhoudsbedrijf. Wanneer we uitgaan van de belangen van alle partijen, dan constateren we dat iedereen een continu√Įteitsdoelstelling heeft, de ander tevreden wil maken en daar een re√ęle prijs voor wil betalen of vragen. Met onze kosten-, markt- en technische expertise kunnen wij heel goed interveni√ęren in die relatie en beide partijen op √©√©n lijn krijgen. Dit heeft in meerdere gevallen al geleid tot enorme besparingen. Niet door de prijs onder druk te zetten, maar vooral ook door processen te evalueren en onnodige elementen daaruit weg te halen. Bijvoorbeeld door afkoop van risico’s, maar ook door in √©√©n keer alle buitencontractuele werkzaamheden elektronisch te prijzen, te offreren en in opdracht te geven. Hierdoor werden talloze offertes en opdrachten in √©√©n keer voorkomen. Uiteraard is een liftbedrijf bereid bij een grote opdracht of bij een langdurige overeenkomst een prijsconcessie te doen. De conclusie, gebaseerd op ervaring, is dat het heel goed mogelijk is om een uitstekende zakelijke relatie te onderhouden waarbij serieus geld wordt bespaard en partijen elkaar iets gunnen en samen succesvol zijn, ten gunste van ieders eigen klant. Dat is wat wij noemen “aanbesteden 2.0”.

Dit artikel is een reactie op een actuele collectieve aanbesteding 1.0, die 40 woningcorporaties gezamenlijk willen doen. Momenteel is er een verzoek om informatie aan een groot aantal liftbedrijven verzonden om de markt in kaart te brengen. Daarbij wordt de schijn gewekt dat de aanbieders een aanvraag zullen krijgen. Dit inkoopkartel, dreigt de markt enorm te verstoren. Bij een dergelijke aanbesteding is het onmogelijk de in dit artikel genoemde risico’s te managen. Blindstaren op marktmacht en inkoopresultaat kent een prijs.

Pin It on Pinterest

Share This