PLUS liftbeheer - Liftintermediair

PLUS liftbeheer

Liftintermediair maakt complexe zaken kinderlijk eenvoudig.

Wilt u:

 • Eén aanspreekpunt, voor al uw liften;
 • Eén debiteur voor onderhoud, keuring en beheer;
 • De kostenopbouw transparant en inzichtelijk;
 • Alle technische risico’s afdekken tot €10.000;
 • Vandalismedekking tot € 500 per lift per gebruiker;
 • Prestatieafspraken over performance en veiligheid;
 • In één dashboard de stand van zaken van al uw liften realtime online inzichtelijk;
 • Periodieke evaluatie;
 • Gebruik maken van collectieve inkoopvoordelen;
 • Uw liften in onderhoud bij de beste partijen van Nederland;
 • Uw liften waar nodig in onderhoud bij de oorspronkelijke fabrikant?

Daarom vonden wij LiftbeheerPLUS voor U uit!

Met LiftbeheerPLUS maakt u de keuze voor de jarenlange ervaring van Liftintermediair. Wij selecteren de beste liftbedrijven van Nederland en maken voor u zeer gunstige prijsafspraken. Op deze wijze kunnen wij u altijd zeer snel een besparend voorstel doen. Daarbij is middels een prestatiecontract gewaarborgd dat deze besparing daarnaast zorgdraagt voor een zeer goede performance van uw liftinstallaties. U krijgt van ons een duidelijk gespecificeerde offerte en ziet daarin hoe de prijzen zijn opgebouwd. Uiteraard besteden wij het werk bij voorkeur uit aan geselecteerde co-makers, die aan hoge standaarden voldoen. Als er redenen zijn om daarvan af te wijken, maken we separaat afspraken met andere liftbedrijven. Uiteindelijk leidt dit tot één contract met ons. Wij sluiten contracten af met alle uitvoerende partijen.

Heeft u veel liften?

Dan scheelt dit enorm veel tijd en geregel. Alles is geborgd en de facturatie was nog nooit zo eenvoudig.

Heeft u één of enkele lift(en)?

Dan is het inkoopvoordeel en de selectie van de beste partijen onmiskenbaar een groot voordeel voor u. Daar hebben we eenvoudige contracten, met bijbehorende prijzen voor beschikbaar.

Neem contact op, voor een vrijblijvend gesprek met één van onze accountmanagers.

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?

Liftintermediair geeft gespecialiseerd advies over liften, roltrappen, gevelliften en automatische deuren. Liftintermediair loodst u met kennis van zaken naar een betere grip op het beheer. In samenspraak met de lifteigenaar, keuringsinstelling en liftbedrijf komen wij tot de beste regie-oplossing tegen reële kosten.

Pin It on Pinterest